Klinik Kühnel

Smertelindring  Muskelterapi   Rådgivning    v/ Speciallæge Jeanette Kühnel

Akupunktur   - En effektiv og risikofri metode til smertelindring

Akupunktur-behandling bygger på en stimulation af de yderligt liggende nerver (perifere nerver).

Denne stimulation modulerer aktiviteten i centralnervesystemet, hvor smertestimuli registreres og bearbejdes til en samlet oplevelse af smerte.

Stimulationen kan enten føre til en øget hæmning af smerteimpulser til hjernen, eller fremme inaktiveringen  af smerteimpulser fra centralnervesystemet til kroppen.

Smerter er en af de hyppigste indikationer / årsager til akupunkturbehandling.

Smerter forekommer næsten altid sammen med en stress-reaktion i kroppen. Derfor behandles oftest også med akupunkturpunkter, som virker afstressende på kroppen.

Målet med den samlede behandling er at bringe kroppen tilbage i en ligevægt mellem

 "Det Afslappende nervesystem"  og  "Kamp og Flugt Nervesystemet ",

 også kaldet det PARASYMPATISKE nervesytem og det SYMPATISKE nervesystem.


I kinikken anvendes "dry needles tecnic " , de tynde akupunkturnåle sættes i relevante punkter og behandlingen varer 25-30 min.  Behandlingen tilpasses fra gang til gang, på baggrund af forløbet og smertestatus.